نگرشى بر تعامل فقه و تربيت

نگرشی بر تعامل فقه و تربیت

مشخصات کلی

عنوان : نگرشی بر تعامل فقه و تربیت

نویسنده  : علی همت بناری

تعداد صفحه : 190

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نوبت چاپ : اول ، تابستان 1383

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

فقه و تربیت دو عرصه مهم هستند که در زندگی یک فرد مسلمان نقش برجسته ای ایفا می کنند.

مجموعه مقالات تربيتي: تربيت ديني ، اخلاقي ، عاطفي

مجموعه مقالات تربیتی

تربیت دینی ، اخلاقی و عاطفی

مشخصات کلی

عنوان : مجموعه مقالات تربیتی ( تربیت دینی ، اخلاقی و عاطفی )

نویسنده  : گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

به کوشش عبد الرضا ضرابی

تعداد صفحه : 490

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

مبانى فلسفى تعليم و تربيت

مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

مشخصات کلی

عنوان : مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

نویسنده  : هوارد ا. اوزمن ، سموئل ام . کراور

مترجم : گروه علوم تربیتی ( غلامرضا متقی فر ، هادی حسین خانی ، عبد الرضا ضرابی ، محمد صادق موسوی نسب ، هادی رزاقی  )

تعداد صفحه : 575

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نوبت چاپ : دوم ، زمستان 1387

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

همسران سازگار، راه هاي سازگاري

همسران سازگار

راهکارهای سازگاری

مشخصات کلی

عنوان : همسران سازگار  ، راهکارهای سازگاری

نویسنده : حجه الاسلام و المسلمین علی حسین زاده (عضو هیات علمی دانشگاه کاشان )

تعداد صفحه : 360

ناشر : قم - انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره )

هفت روش پيشگيري از انحرافات جنسي

هفت روش پیشگیری از انحرافات جنسی

مشخصات کلی

عنوان : هفت روش پیشگیری از انحرافات جنسی

نویسنده  : هادی حسین خانی

تعداد صفحه : 88

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

صفحه‌ها

اشتراک در آثار گروه