همسران سازگار

راهکارهای سازگاری

مشخصات کلی

عنوان : همسران سازگار  ، راهکارهای سازگاری

نویسنده : حجه الاسلام و المسلمین علی حسین زاده (عضو هیات علمی دانشگاه کاشان )

تعداد صفحه : 360

ناشر : قم - انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره )

نوبت و تاریخ چاپ : پانزدهم ، زمستان 1392

رده بندی کنگره :

Bp253/4

ح5

ه8

 

درباره کتاب

نقل قول از مقدمه کتاب: از دیدگاه اسلام برای پیمودن نردبان صعود و رسیدن به کمال انسانی ، ازدواج و تشکیل خانواده جایگاه ویژه ای دارد . در محیط و کانون خانواده ای که بر اساس معیارهای اسلامی و انسانی تشکیل شده است ، آسایش تن و آرامش جان و روان انسان تامین می شود و با تحقق صفا ، صمیمیت ،همدلی و هماهنگی ، زنگارهای پریشانی و نا امیدی ، خستگی روحی و جسمی زدوده میشود و همسران میتوانند با سازگاری در محیطی نورانی و معنوی مراتب سعادت را یکی پس از دیگری بپیمایند .خداوند منان زن و مرد را به صورتی آفریده است که بتواند پیوسته در منطقه جذب و انجذاب همدیگر قرار گیرندو عمیقا مجذوب یکدیگر شوند و نقش آرامشگری خود را ایفا کنند .

بدیهی است در وصول به این هدف سازگاری نقش مهمی دارد . یکی از مهمترین دغدغه جوانان جویای همسر و پدران و مادرانی که میخواهند وظیفه ترویج فرزندان را انجام دهند ، یافتن شریکی برای زندگی مشترک است که روحیه توافق و انطباق داشته باشد ، اینان همواره نگران ناسازگاری و فقدان تفاهم در زندگش زناشوئی هستند از این رو شناخت عوامل سازگاری میان زن و شوهر و راهکارها، مهارتها وفنون پیدایش و بقای آن ، همچنین آسیب شناسی آن از مهمترین مسائلی است که ما را به بررسی این مهم رهنمون شده است . امید است در این زمینه گام های خوبی برداشته باشیم .

 

فهرست اجمالی

کلیات

بخش اول : عوامل اخلاقی

فصل اول : حیا و عفت

فصل دوم : خلق نیکو

فصل سوم : حسن ظن

فصل چهارم : قناعت  

فصل پنجم : رفق و مدارا

فصل ششم : پرهیز از لجاجت

فصل هفتم : پرهیز از حسادت و ...

بخش دوم : عوامل رفتاری

فصل اول : خوشروئی

فصل دوم : خوش زبانی

فصل سوم : اظهار مهر و قهر

فصل چهارم : تشکر و سپاسگزاری

فصل پنجم : احترام به همسر

فصل ششم : هدیه دادن

فصل هفتم :انتخاب مهریه سبک

فصل هشتم: دبیر و مدیریت

بخش سوم : عوامل جسمانی و جنسی

فصل اول : زیبائی

فصل پنجم : نظافت و زینت

فصل سوم : روابط جنسی سالم و مطلوب

فصل چهارم : توجه به تفاوتها

فصل دوم : پرهیز از تنوع طلبی