مبانى فلسفى تعليم و تربيت

مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

مشخصات کلی

عنوان : مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

نویسنده  : هوارد ا. اوزمن ، سموئل ام . کراور

مترجم : گروه علوم تربیتی ( غلامرضا متقی فر ، هادی حسین خانی ، عبد الرضا ضرابی ، محمد صادق موسوی نسب ، هادی رزاقی  )

تعداد صفحه : 575

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نوبت چاپ : دوم ، زمستان 1387

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

این کتاب به عنوان در آمدی بر مبانی فلسفی تعلیم و تربیت در نظر گرفته شده و قصد ندارد خواننده را به پیروی از مکتب خاصی دعوت کند . کتاب برای دانشجویان رشته تعلیم و تربیت در نظر گرفته شده نه برای کسانی که در فلسفه تخصص دارند . این کتاب در صدد است تا با شیوه ای ساده و قابل فهم مطالب را ارائه دهد و هیچ ویژگی بارزی را در تعلیم و تربیت مدنظر قرار نمی دهد ، زیرا آثار متعدد فوق العاده ای وجود دارد که این هدف را برآورده می کند .

مطالعه فلسفه تعلیم و تربیت می تواند یک کار مهیج و چالشی باشد .

اجمالی از فهرست

فصل اول - ایده آلیسم و تعلیم و تربیت

فصل دوم رئالیسم وتعلیم و تربیت

فصل سوم فلسفه شرق و تعلیم و تربیت

فصل چهارم پراگماتیسم و تعلیم و تربیت

فصل پنجم نظریه بازسازی تعلیم و تربیت

فصل ششم رفتار گرائی و تعلیم و تربیت

فصل هفتم اگزیستانسیالیسم ، پدیدار شناسی و تعلیم و تربیت

فصل هشتم فلسفه تحلیلی و تعلیم وتربیت

فصل نهم مارکسیسم و تعلیم و تربیت

فصل دهم فلسفه ، نظریه و عمل تربیت