هفت روش پیشگیری از انحرافات جنسی

مشخصات کلی

عنوان : هفت روش پیشگیری از انحرافات جنسی

نویسنده  : هادی حسین خانی

تعداد صفحه : 88

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

متن حاضر راهکارهای جلوگیری از بروز نابهنجاری های جنسی را ذیل عنوان کلی تر « روشهای تربیتی » در آورده و به این روش کوشیده است تا با ارائه هر روش تربیتی ، راهکارهایی را که تحت آن روش مطرح است بیان نماید .

هر چند در این متن دیدگاه های دیگر نیز تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است ، رویکرد اصلی آن ، رویکرد اسلامی است که بر محور قرآن کریم و روایات معصومین متمرکز است . 

اجمالی از فهرست

مفهوم شناسی انحراف جنسی

روش تربیتی استعاذه

روش تربیتی تغییر موقعیت

روش تربیتی تحمیل به نفس

روش تذکر

روش تربیتی جایگزین سازی

روش تربیتی زمینه سازی اجتماعی

روش تربیتی دعا