مجموعه مقالات تربیتی

تربیت دینی ، اخلاقی و عاطفی

مشخصات کلی

عنوان : مجموعه مقالات تربیتی ( تربیت دینی ، اخلاقی و عاطفی )

نویسنده  : گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

به کوشش عبد الرضا ضرابی

تعداد صفحه : 490

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

این کتاب مجموعه ای است از مقالات تربیت دینی و اخلاقی که با تلاش پژوهشگر ارجمند جناب آقای عبد الرضا ضرابی گردآوری و تنظیم شده است .

اجمالی از فهرست

بخش اول : تربیت دینی

نگاهی به تعامل فقه و تربیت با تاکید بر نقش فقه در تربیت

فقه التربیه نظریه ای نو در علوم تربیتی اسلامی

تربیت دینی

تربیت دینی ، هدایت یا تلقین

تربیت دینی ، تربیت لیبرال

تربیت بر مدار توحید با الهام از سیره و کلام امام علی (علیه السلام )

تاثیر بینش بر انگیزش در تربیت دینی و اخلاقی

موضع حکومت علوی در تربیت دینی ، حساسیت یا بی اعتنائی ؟

برخی پیش نیازهای تربیت دینی جوانان در سیره گفتاری علوی

هدیه به کودک ؛ روشی نو برای تعلیم دین به خردسالان

جایگاه و نقش انذار و تبشیر در نظام تربیتی پیامبران ؛ نگرش قرآنی

بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روائی ، فقهی و روان شناسی

اگر دیوارها فرو ریزند ( بحثی در نسبت تساهل و تربیت )

بخش دوم : تربیت عاطفی و اخلاقی

ظهور عواطف انسانی

عاطفه مثبت و تصمیم گیری

عاطفه ، احساس و یادگیری

فقدان ایمان ؛ تاثیر ارتباط فرزند با مادر در انتقال ارزشهای اخلاقی

اختلاط زنان و مردان در مراکز آموزشی

عاطفه و تائید والدین و رابطه آن با عواطف اخلاقی رفتاری کودکان