فلسفه تعليم و تربيت (غربي و اسلامي)

فلسفه تعليم و تربيت به سه پرسش اساسي پاسخ مي‌دهد که پاسخ به هريک، دربرگيرنده رکني از ارکان فلسفه تعليم و تربيت است: 1. پرسش از «چيستي تعليم و تربيت» بيان‌کننده مجموعه‌اي از مباني و اصول تعليم و تربيت است؛ 2. پرسش از «چرايي تعليم و تربيت» مستلزم پاسخي مناسب به «انگيزش»، «حکمت» و اهداف تعليم و تربيت است؛ 3. پرسش از «چگونگي تعليم و تربيت» به روش‌شناسي تعليم و تربيت نظر دارد.

ارتباط با خداوند در خانواده

سیره تربیتی و اخلاقی پیامبر و اهل بیت ( علیهم السلام ) در خانه و خانواده (1)

ارتباط با خداوند در خانواده

مشخصات کلی

عنوان : ارتباط با خداوند در خانواده

نویسنده  : اسدالله طوسی

تعداد صفحه : 480

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

آشنائی با کتاب «نگرش و ایمان در تربیت دینی»

نگرش و ایمان در تربیت دینی

مشخصات کلی

عنوان : نگرش و ایمان در تربیت دینی 

نویسنده  : هادی رزاقی

تعداد صفحه : 210

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نوبت چاپ : اول ، بهار 1387

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

آشنائی با کتاب «همسران شایسته»

مشخصات کلی

عنوان : همسران شایسته

نویسنده : اسد الله طوسی

تعداد صفحه : 560

ناشر : قم - انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره )

نوبت و تاریخ چاپ : اول ، پائیز 1391

رده بندی کنگره :

س9 ط86 bp230 /17

 

 

آثار منتشره در ساير زمينه‌ها

ب. آثار منتشره در ساير زمينه‌ها: (این کتاب‌ها به خاطر ضیق وقت به محتواهای جداگانه تقسیم نشد. بعداً برای هر یک یک صفحه ساده با موضوع معرفی - معرفی گروه - آثار گروه ایجاد می شود  و تصویر کتاب‌ها هم افزوده می‌گردد.)

*1. غرب‌شناسي، حجت الاسلام‌والمسلمين دكتررهنمايي، قم: انتشارات مؤسسه‌ آموزشى وپژوهشى امام خميني(ره)، 1379.

*2. چكيده پايان‌نامه‌ها، عبدالرضا ضرابي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خميني(ره)، 1382.

*3. درآمدى برمبانى ارزش‌ها، حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتررهنمايي،(طرح آموزش ائمه جماعات) قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره).

صفحه‌ها

اشتراک در آثار گروه