معرفی کتاب فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

زیر نظر علامه محمد تقی مصباح یزدی ( حفظه الله )

شناسنامه کتاب

آشنائی با کتاب

فهرست اجمالی کتاب

                                                             

شناسنامه کتاب

عنوان :    فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

پدیدآورندگان:     گروهی از نویسندگان  ( حجج اسلام : محمود فتحعلی ، دکتر مجتبی مصباح ، دکتر حسن یوسفیان ) زیر نظر :  علامه محمدتقی مصباح یزدی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تعداد صفحه :    540  

ناشر : تهران     موسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه )

آخرین چاپ :      سال 91 تیراژ 4000 نسخه

موضوع :        اسلام آموزش و پرورش  –-   فلسفه

رده بندی کنگره  :ف 84 BF 230 /18

رده بندی دیوئی : 297/4827

وبگاه مرتبط : enma.ir     

آشنائی با کتاب

در راستای به انجام رساندن رسالت بزرگ نهضت نرم افزاری و تولید علوم انسانی اسلامی و با الهام گرفتن از رهنمود مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درباره لزوم تدوین فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی ، به عنوان پیش نیاز طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و بنا بر درخواست وزارت آموزش و پرورش ، معاونت پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی –ره- تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی را به مثابه ی یکی از پیش نیازهای هرگونه سیاست گذاری ، برنامه ریزی و بازسازی نظام تعلیم و تربیت کشور ، در دستور کار و اولیت پژوهشی خود قرار داد و پس از تهیه ی طرحی اولیه در گروه علوم تربیتی ، با رهنمود علامه استاد محمد تقی مصباح یزدی –دامت برکاته – تهیه ی طرح تکمیلی و تدوین کتاب به شورائی با نظارت عالی ایشان واگذار گردید .

در این نوشتار بدون پرداختن به سایر دیدگاه ها ، مستقیما مبانی مورد قبول اسلام و آثار و نتایج آن در مباحث تعلیم و تربیت اسلامی ارائه شده است .

فهرست اجمالی کتاب

بخش اول : مباحث مقدماتی

 • فصل اول : مفهوم شناسی
 • فصل دوم : تعلیم و تربیت و فلسفه ی آن
 • فصل سوم : تعلی و تربیت اسلامی و فلسفه ی آن

بخش دوم : مبانی تعلیم و تربیت اسلامی

 • فصل اول : مبانی معرفت شناختی    (مشتمل بر 18 مبنا )
 • فصل دوم : مبانی هستی شناختی      (مشتمل بر 10 مبنا )
 • فصل سوم : مبانی الهیاتی              (مشتمل بر 17 مبنا )
 • فصل چهارم : مبانی انسان شناختی    ( مشتمل بر 28 مبنا )
 • فصل پنجم : مبانی ارزش شناختی     (مشتمل بر 13 مبنا )

بخش سوم : سایر مولفه ها

 • فصل اول : اهداف تعلیم وتربیت اسلامی
 • فصل دوم : اصول تعلیم و تربیت اسلامی
 • فصل سوم : ساحت های تعلیم و تربیت اسلامی 
 • فصل چهارم : مراحل تعلیم  و تربیت اسلامی
 • فصل پنجم : عوامل و موانع تعلیم  و تربیت اسلامی
 • فصل ششم : روشهای تعلیم  و تربیت اسلامی