مشخصات کلی

عنوان : همسران شایسته

نویسنده : اسد الله طوسی

تعداد صفحه : 560

ناشر : قم - انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره )

نوبت و تاریخ چاپ : اول ، پائیز 1391

رده بندی کنگره :

س9 ط86 bp230 /17

 

 

درباره کتاب

به لطف حق تعالی در ادامه بحث بررسی سیره تربیتی –اخلاقی پیامبر و اهل بیت در خانواده اکنون زاویه ی دیگر این بحث یعنی بررسی سیره آنان را در زمینه «رایطه همسران در خانواده » پی گرفته و به لطف و عنایت اهل بیت آن را به پایان رسانده ایم .

کوشیده ایم تا با استفاده درست از آیه های شریف قرآن و سخنان اهل بیت وسیره مبارک ایشان ، همچنین آرای صاحب نظران امور خانواده و روابط همسران ، مهمترن مسائلی را که در شکل گیری آغازین خانواده و نیز تداوم آن به گونه ای درست و پسندیده دخیل است ، به اختصار بیان کنیم .

 

فهرست اجمالی

فصل اول : ازدواج و تشکیل خانواده

‌أ.         اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام

‌ب.     آثار و برکات تشکیل خانواده

فصل دوم : انتخاب همسر

‌أ.         اهمیت و دقت در انتخاب همسر

‌ب.     شاخصها و معیارهای انتخاب همسر

‌ج.      ازدواج فامیلی

‌د.       لزوم ازدواج ب هنگام

فصل سوم : مراسم ازدواج

‌أ.         تدارک و تهیه منزل

‌ب.     تزیین اطاق عقد و خانه عروس و داماد

‌ج.      تکبیر و سپاس خدا

‌د.       شعر خوانی

‌ه.        دعا

‌و.        ولیمه

‌ز.        جهیزیه

‌ح.      مهریه

فصل چهارم : بایسته های اخلاقی در روابط همسران

‌أ.         عشق و محبت به همسر

‌ب.     اکرام واحترام به شخصیت همسر

‌ج.      خوش اخلاقی و خوش رفتاری با همسر

نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی