آشنائی با کتاب «همسران شایسته»

مشخصات کلی

عنوان : همسران شایسته

نویسنده : اسد الله طوسی

تعداد صفحه : 560

ناشر : قم - انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره )

نوبت و تاریخ چاپ : اول ، پائیز 1391

رده بندی کنگره :

س9 ط86 bp230 /17

 

 

ادامه مطلب