درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت

درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت

 

مشخصات کلی

عنوان : درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت

نویسنده  : سید احمد رهنمائی

تعداد صفحه : 304

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نوبت چاپ : دوم ، تابستان 1388

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

آثار گروه علوم تربیتی

پژوهش: آثار مکتوب: چاپ شده

*1. آيين عقل ورزي، حسين مهدي زاده، . قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى

*2. تربيت جنسي در اسلام، حافظ ثابت  . قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،

*3. تربيت ديني در جامعه اسلامي معاصر ( مجموعه مقالات برگزيده)  . قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،

*4. تربيت ديني در جامعه اسلامي معاصر ( مجموعه گفتگوها) . قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،

صفحه‌ها

اشتراک در آثار گروه