آثار گروه علوم تربیتی

پژوهش: آثار مکتوب: چاپ شده

*1. آيين عقل ورزي، حسين مهدي زاده، . قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى

*2. تربيت جنسي در اسلام، حافظ ثابت  . قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،

*3. تربيت ديني در جامعه اسلامي معاصر ( مجموعه مقالات برگزيده)  . قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،

*4. تربيت ديني در جامعه اسلامي معاصر ( مجموعه گفتگوها) . قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،

*5. درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت، سيد احمد رهنمايي، . قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،

*6. درآمدي بر نظام اخلاق جنسي در اسلام، غلامرضا متقي فر. قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،

*7. مهارتهاي سازگاري  ، علي حسين زاده،. قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،

*8. هفت روش پيشگيري از انحرافات جنسي، هادي حسين خاني  قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،

*9. همسران سازگار، راه هاي سازگاري، علي حسين زاده،. قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)،

*10. مبانى فلسفى تعليم و تربيت، هوارد اوزمن و ساموئل ام كراور، ترجمه: حسين‌خاني، ضرابي، متقى‌فر، موسوى و رزاقي. قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپرورشى امام خميني(ره)، 1379.

*11 . گامى به سوى نظريه پردازى در تعليم و تربيت اسلامى (مجموعه مقالاتى از كنفرانس جهانى تعليم و تربيت‌اسلامى در اردن)، ترجمه: متقى‌فر و طوسي. قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى (ره)، 1380.

*12 بررسى تطبيقى تربيت ديني، ابراهيم دستور، ترجمه: على حسين‌زاده، قم:انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره)، 1380.

*13  فلسفه تعليم و تربيت (قديم و معاصر)، جان الياس، ترجمه: عبدالرضا ضرابي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره)، 1382.

*14 مجموعه مقالات تربيتي: تربيت ديني ، اخلاقي ، عاطفي، عبدالرضا ضرابي،  قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره)،1388

*15. نگرش و ايمان در تربيت ديني، هادي رزاقي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره)،1387

 *16. نگرشى بر تعامل فقه و تربيت با تأكيد بر نقش فقه بر تربيت، على همت بناري، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره).1384.

*17. سيره تربيتي و اخلاقي پيامبر و اهل‌بيت(عليهم‌السلام) در خانه و خانواده/ اسدالله طوسي.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ‎۱۳۸۹.

* 18. آشنايي با  اصول و فنون مشاوره، سيد احمد رهنمايي

*19 . درسنامه نظريه هاي يادگيري، صادق کريم زاده ، دانشگاه معارف اسلامي

* 20 . درسنامه روش تحقيق ، صادق کريم زاده ، دانشگاه معارف اسلامي

21. روش تدریس، هادی رزاقی، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1393،‌

22. مکتب تربیتی علامه، حجت الاسلام‌والمسلمين دكتررهنمايي، قم: انتشارات مؤسسه‌ آموزشى وپژوهشى امام خميني(ره)، 1391.

 

ب. آثار منتشره در ساير زمينه‌ها

*1. غرب‌شناسي، حجت الاسلام‌والمسلمين دكتررهنمايي، قم: انتشارات مؤسسه‌ آموزشى وپژوهشى امام خميني(ره)، 1379.

*2. چكيده پايان‌نامه‌ها، عبدالرضا ضرابي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خميني(ره)، 1382.

*3. درآمدى برمبانى ارزش‌ها، حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتررهنمايي،(طرح آموزش ائمه جماعات) قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره).

*4. كارنامه پژوهشى مؤسسة امام خميني، عبدالرضا ضرابي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره).

*.5 آشنايي با کتاب و کتابداري، عبدالرضا ضرابي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره)، 1388.

*.6 مجموعه چکيده هاي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد،  ( 6 جلد) عبدالرضا ضرابي، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خميني(ره)،1390

*7. مأخذ شناسي تربيت اخلاقي، علي همت بناري،

8. مجموعه مقالات تربيت اخلاقي( پيش فرض ها و چالش ها) ، عباسعلي شاملي

*9. پيش نيازهاي مديريت اسلامي ، نگارش غلامرضا متقي فر، انتشارات مؤسسه

*10 حکومت جهاني واحد ، سيد احمد رهنمايي

*11. فلسفه روان شناسي و نقد آن، تاليف،: ماريو بونژه، روبن آرديلد، ترجمه: محمدجواد زارعان،عباسعلي شاملي، سيداحمد رهنمايي، و...

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه