رشته مقطع عنوان استاد راهنما استاد مشاور نام محقق سال تحصیلی
کارشناسی ارشد روش‌هاي تفکر انتقادي در تربيت اعتقادي مبتني بر قرآن کريم حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادق کریم زاده حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی رزاقی رسول توکلی 1397
کارشناسی ارشد عوامل دگرگونی ارزش های اخلاقی قوم بنی اسرائیل از منظر قرآن کریم حجة الاسلام و المسلمين دکترمحمد جواد زارعان حجت الاسلام و المسلمین دکنر حسینی قلعه بهمن سید علی رئیس زاده 1397
کارشناسی ارشد رتبه بندی ارزش های اخلاقی در حدیث جنود عقل و جهل حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدصادق موسوی نسب قمی دکتر علی حسین زاده محمدسعید ایزدپناه 1398
کارشناسی ارشد روش های تربیت دینی (اعتقادی) در قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادق کریم زاده حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد عالم زاده نوری حجت الله عباسی 1397
کارشناسی ارشد روش های درونی سازی ارزش ها حجه الاسلام و المسلمین دکتر صادق کریم زاده حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد زارعان محسن رئیسی 1397
تقويت در تربيت دين (اعتقادي) از منظر قرآن کريم حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی رزاقی حسن نجفی سيد جمال الدين سجادي 1400