بررسي نقش عوامل موثر در جذب نسل جوان به مسجد از ديدگاه جوانان استان کرمان

چکيده: هدف اساسي تحقيق: بررسي نقش عوامل زير که در ارتباط مستقيم با مسجدند، بوده است: ‎۱. ويژگيهاي علمي و اخلاقي و رفتاري امام جماعت مسجد ‎۲. فعاليت کانونهاي فرهنگي مستقر در مساجد ‎۳. وضعيت ظاهري و نظافت و امکانات مسجد ‎۴. کيفيت برگزاري نماز جماعت (از نظر طول شدن يا نشدن نماز جماعت) ‎۵. کتابخانه مسجد ‎۶. هيئت امناء مسجد،.  در راستاي رسيدن به هدف مذکور ، به سوالات زير، پاسخ داده شده است: ‎۱. نقش امام جماعت مسجد تا چه حد در جذب نسل جوان به مسجد موثر مي باشد؟ ‎۲. کداميک از ويژگي هاي امام جماعت در نظر جوانان از اهميت بيشتري برخوردار است؟ ‎۳.

ادامه مطلب

بررسي شيوه‌هاي دعوت انبياي اولوالعزم در قرآن

چکيده:

رساله، در قالب يک مقدمه، هفت فصل و تکمله‌اي تحت عنوان (استنتاجات و پيشنهادها) تنظيم شده است

ادامه مطلب

نشست‌ها و همایش‌های برگزارشده

ردیف عنوان سال برگزاری
1 نقدو بررسي آموزش و پرورش غرب 1380
2 اسلامي سازي آموزش و پرورش 1380
3 فقه التربيه 1382
ادامه مطلب

دوره‌های کارورزی

تا کنون سه دوره کارورزي به شرح زير برگزار شده و يا در حال برگزاري است
1.     کارورزي گرايش برنامه ريزي درسي ( 6 نفر)
2.     کارورزي گرايش تربيت ارزش ها 1 ( 7 نفر)
3.     کارورزي گرايش ارزش ها 2 ( 8 نفر)
 

ادامه مطلب

آثار مکتوب در دست انجام

1. آشنايى با دانشِ آموزش و پرورش (درسنامه)، محمد جواد زارعان.

2. روان‌شناسى رشد (درسنامه)، محمد جواد زارعان.

3. ديدگاه‌هاى استاد مصباح دربارة علوم تربيتي، عباسعلى شاملي.

4. تغيير و تثبيت.، محمدرضا موسوى نسب.

5.  شرايط انتخاب همسر از ديدگاه قرآن و روايات، هادى حسينخاني.

7. نهادهاى علمى و آموزشى هرات، محمد احساني.

8. تربيت سياسى كارگزاران در نهج البلاغه، محمد احساني.

9. تربيت اخلاقي، غلامرضا متقى‌فر.

10. الگوهاى تحول اخلاقي، صادق كريم‌زاده.

11. اهداف آموزش و. از ديدگاه جان وايت، اصغر رحمتى‌فر.

ادامه مطلب

صفحه‌ها