اصول و روش های آموزش مفاهیم دینی به کودکان دبستانی

چکیده:

 

 آموزش دینی نیز مانند هر علم دیگری نیازمند آگاهی و شناخت از اصول و روش های آن است . این تحقیق در صدد بررسی و شناسایی اصول و روش های مؤثر در آموزش دینی به دانش آموزان دبستانی است . بدین منظور طی پنج فصل به شرح زیز  ضمن دقت ویژه در آیان و روایات ، نظرات دانشمندان تعلیم و تربیت  را بررسی کرده است:

 

تربیت جنسی در اسلامی

اين تحقيق با طرح يک پرسش اصلي و يازده سؤال فرعي به بررسي اصول و روش‌هاي تربيت جنسي در اسلام پرداخته است. پرسش اصلي اين تحقيق عبارت است از اين که : آيا در اسلام اصول و روش‌هايي براي تربيت جنسي ارائه شده است؟ و پرسش‌هاي فرعي عبارتند از: ‎۱- آيا کودکان همچون جوانان از غريزه‌ي جنسي برخوردار مي‌باشند؟ ‎۲- آيا ميل جنسي کودکان با ميل جنسي نوجوانان و جوانان يکسان است؟ ‎۳- عوامل مؤثر در تربيت جنسي چيست؟ ‎۴- نقش والدين در تربيت جنسي فرزندان خود چگونه است؟ ‎۵- نقش مراکز آموزشي در زمينه تربيت جنسي افراد چگونه است؟

صفحه‌ها

اشتراک در بخش پژوهش گروه