اصول و روش های آموزش مفاهیم دینی به کودکان دبستانی

چکیده:

 

 آموزش دینی نیز مانند هر علم دیگری نیازمند آگاهی و شناخت از اصول و روش های آن است . این تحقیق در صدد بررسی و شناسایی اصول و روش های مؤثر در آموزش دینی به دانش آموزان دبستانی است . بدین منظور طی پنج فصل به شرح زیز  ضمن دقت ویژه در آیان و روایات ، نظرات دانشمندان تعلیم و تربیت  را بررسی کرده است:

 

ادامه مطلب

تربیت جنسی در اسلامی

اين تحقيق با طرح يک پرسش اصلي و يازده سؤال فرعي به بررسي اصول و روش‌هاي تربيت جنسي در اسلام پرداخته است. پرسش اصلي اين تحقيق عبارت است از اين که : آيا در اسلام اصول و روش‌هايي براي تربيت جنسي ارائه شده است؟ و پرسش‌هاي فرعي عبارتند از: ‎۱- آيا کودکان همچون جوانان از غريزه‌ي جنسي برخوردار مي‌باشند؟ ‎۲- آيا ميل جنسي کودکان با ميل جنسي نوجوانان و جوانان يکسان است؟ ‎۳- عوامل مؤثر در تربيت جنسي چيست؟ ‎۴- نقش والدين در تربيت جنسي فرزندان خود چگونه است؟ ‎۵- نقش مراکز آموزشي در زمينه تربيت جنسي افراد چگونه است؟

ادامه مطلب

بررسي عوامل و انگيزه‌هاي گرايش به تحصيلات دانشگاهي در بين طلاب حوزه علميه قم

چکيده: اين پژوهش به منظور بررسي عوامل و انگيزه‌هاي گرايش طلاب به تحصيلات دانشگاهي انجام شده است. روشي که در اين تحقيق به کار گرفته شد، روش ميداني و يا پيمايشي از نوع روش توصيفي است. جامعه آماري، کليه دانشجويان، طلبه، مرد، مقطع کارشناسي سال تحصيلي ۸۰-‎۷۹ دانشگاه‌هاي مفيد رحمه‌الله و مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم عليه‌السلام مي‌باشند. از بين اين تعداد و با تناسب به حجم تعداد دانشجويان دو دانشگاه، ‎۲۰۰ نفر به عنوان نمونه‌آماري وبه شيوه نمونه‌گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند.

ادامه مطلب

تحليلي بر "آموزش و پروش" و نهادهاي علمي آموزشي هرات از آغاز دوره اسلامي تا حمله مغول (۳۲ - ‎۶۱۸)

چکيده: اين رساله تحقيقي است درباره نهادهاي علمي و آموزشي قلمرو هرات از آغاز ورود اسلام تا هنگام حمله مغول (۳۲ - ‎۶۱۸) که در برگيرنده مطالب زير مي‌باشد.

 ‎۱. بررسي اوضاع جغرافياي طبيعي هرات شامل، آب و هوا، حدود و ثغور، راهها، فاصله‌ها، محصولات، مردم، ترکيبات قومي، دين و مذهب و ...

 ‎۲. تحولات سياسي و اجتماعي ناحيه هرات: قيامها، جنگها، ظهور دولتمردان مشهور از آن منطقه و ... در دو مقطع زماني ورود اسلام تا حکومت طاهريان (۳۲ - ‎۲۰۵) و از طاهريان تا حمله مغولان (۲۰۵ - ۶۱۸)

ادامه مطلب

بررسي جايگاه عقل در تربيت از ديدگاه امام موسي کاظم(ع) در روايت هشام بن حکم

چکيده: موضوع تحقيق حاضر بررسي جايگاه عقل در تربيت، از ديدگاه امام موسي کاظم(ع) در روايت هشام است. از مجموع فقرات مختلف روايات هشام، به کمک روايات باب عقل، استفاده مي‌شود عقل در مباحث تربيتي، به معناي نيروي فهم و تشخيص حق از باطل و خير از شر، براي وصول به عمل صالح است. در تحقيق حاضر، تلاش بر آن بوده است که مطابقت ميان تربيت عقلاني و تربيت اسلامي تبيين شود. روشهاي تربيت اسلامي در روايت هشام، به دو روش اصلي تربيت عقلاني "تعليم حکمت" و "تزکيه" بازگشت مي کنند. دو روش مذکور، به وسيله انبيا و ائمه(ع) و عالمان رباني به منظور تربيت و تقويت عقل فطري به کار گرفته مي‌شود.

ادامه مطلب

صفحه‌ها