نام: 
هادی
نام خانوادگی: 
حسین خانی
آدرس ایمیل: 
شماره تماس: 
02532113448
زندگینامه: 

هادی حسین خانی فرزند عیسی از فضلاء و طلاب حوزه علمیه قم در  سال 1343 هـ.ش در یکی از محلات قدیمی شهر اصفهان  متولد گردید.

او پس از اخذ دیپلم ریاضی فیزیک در زادگاهش از دبیرستان شهید نبوی منش در سال 1362وارد حوزه علمیه اصفهان شد. طی پنج سال حضور در آن حوزه به تحصیل در زمینه های ادبیات، فقه، اصول و منطق پرداخت و از محضر اساتید و بزرگان آن دیار  بهره های علمی فراوان برد و البته در کنار تحصیل در حوزه علمیه اصفهان به امر تدریس در زمینه های فوق مبادرت ورزید.  پس از طی دروس مقدماتی درسال 1366 هـ . ش، به قم مهاجرت و در آنجا دروس شرح لمعه، اصول فقه مرحوم مظفر، رسائل، مکاسب، کفایه، بدایه و نهایه را تا سال 1371 به پایان رسانید. در کنار درس های حوزه به تحصیلات دانشگاهی تمایل یافت و توانست درسال 1371 هـ . ش، وارد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  شده و تحصیل در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت را آغاز نماید و در سال 1377از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان" تربیت الگوئی زنان در قرآن "دفاع کرد. همزمان با تحصیل  دروس دانشگاهی به دروس خارج فقه و اصول نیز اشتغال داشت و از محضر اساتید بزرگی همچون آیات مکارم شیرازی و جوادی آملی بهره مند گردید.  در کنار تحصیل در قم به امر تدریس در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)   پرداخت و شاگردان فراوانی را  تربیت کرد او در طی پنج سال  به عنوان معاون نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت کرد و فعالیت های علمی خود را در قالب تدریس سخنرانی بحث گروهی و تحصیل ادامه داد. از سال 1380پس از بازگشت  دوباره به حوزه قم تدریس در زمینه های گوناگون از جمله موارد زیر را آغاز کرد:

فضایل و رذایل اخلاقی، مشاوره،روش های تربیت اسلامی، ازدواج و خانواده، آسیب شناسی تربیت اخلاقی، زبان تخصصی(روان شناسی تربیتی)،تدبّر در قرآن و آداب معاشرت .

نامبرده در سال 1383در دوره دکترای روان شناسی تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)  پذیرفته شده و تا کنون به تحصیل در این مقطع اشتغال دارد  و البته در کنار تحصیل و تدریس از امر پژوهش هم غافل نماند و تا کنون کتب متعدد و فراوانی از ایشان به زیور طبع آزاسته گردیه است.

رزومه

آثار استاد

آثار این استاد هنوز در سایت وارد نشده است.