کتاب حاضر، راهکارهاى جلوگیرى از بروز نابهنجارى‏هاى جنسى را ذیل عناوینِ کلى‏ترِ «روش‏هاى تربیتى» درآورده و به این وسیله کوشیده است تا با ارائه هر روش تربیتى، راهکارهایى را که تحت آن روش مطرح است، بیان نماید. هرچند در این متن، دیدگاه‏هاى دیگر نیز تا حدودى مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد اصلى آن، رویکرد اسلامى است که بر محور قرآن کریم و روایات معصومین‏علیهم السلام متمرکز است.


 

88 صفحه / رقعی