درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت

درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت

 

مشخصات کلی

عنوان : درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت

نویسنده  : سید احمد رهنمائی

تعداد صفحه : 304

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

نوبت چاپ : دوم ، تابستان 1388

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

ادامه مطلب