معرفی رشته تعلیم و تربیت ارزش‌ها

معرفی رشته تعلیم و تربیت ارزش‌ها در دوره کارشناسی ارشد

با پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران به رهبري  حضرت امام خميني (ره)، از يک سو زمينه‌هاي توجه هر چه بيشتر به احکام و ارزش‌هاي نوراني اسلام فراهم گرديد و از سوي ديگر پيام نويدبخش اسلام در سراسر جهان مخاطبين جديدي پيدا کرد. از آن‌جا که اسلام به عنوان يک دين کامل و جهاني از نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي خاص برخوردار است، يکي از عرصه‌هايي که بي شک مطالب زيادي براي ارائه دارد، عرصة علوم انساني است.

ادامه مطلب