کرسی های ترویجی

کرسی‌ها

ردیف

عنوان/موضوع

ارائه کنندگان

مدیرکرسی

ناقدان

تاریخ

1

ظرفيت هاي تربيت ولايي- جهادي براي تمدن اسلامي

سيداحمد رهنمائي

مهدي ابوطالبي

محمدجواد زارعان
ابوذر مظاهري مقدم

1394/12/16

2

ساحت بندي در تعليم و تربيت

محمدجواد زارعان

 

سيداحمد رهنمائي
مجيد طرقي‌اردکانی

1394/12/18

3

آموزش و پرورش فراگير طرحي براي تجميع استعدادها

سيداحمد رهنمائي

 

محمد داوودي
علي ذوعلم

1395/11/17

4

تعليم و تربيت ارزش‌ها؛ چيستي و قلمرو آن

سيداحمد رهنمائي

مرتضي حدادي‌پيشه

عباسعلي شاملي
علي لطيفي

1396/12/09

5

رويكرد قرآن در تعليم و تربيت ارزش‌ها

سيداحمد رهنمائي

محمد بهمني

عباسعلي شاملي
حميد آريان

1397/09/13

6

جايگاه رويكرد تقابل در آموزش و پرورش ارزش‌ها از منظر قرآن كريم

سيداحمد رهنمائي

مرتضي حدادي‌پيشه

عباسعلي شاملي

علی همت‌بناري

1398/10/21

7

واكاوي در مفهوم اصل و روش تربيت

سیدمحمدصادق موسوی‌نسب

مرتضي حدادي‌پيشه

هادي رزاقي
علي لطيفي

1399/10/11

8

رويكرد نظري طرح ولايت به تربيت ارزش‌ها

محمد هادي مروجي طبسي

مرتضي حدادي‌پيشه

سيدمحمدرضا موسوي‌نسب

1399/12/17

9

تاملي در نقش انتخاب و اراده در تربيت اخلاقي با تاكيد بر ديدگاه علامه مصباح (ره)

سيدمحمدرضا موسوي‌نسب

محمد هادي مروجي طبسي

اسداله طوسي

1400/11/17

10

تحلیل معنایی فطرت به مثابه مبنا در تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

اسدالله طوسی

مجید داودی دهاقانی

محمد داوودی

9/11/1401

11

وظایف حکومت در تربیت دینی از منظر قرآن

اصغر اسماعیلی

مجید داودی دهاقانی

سیدمحمدرضاموسوی نسب

16/11/1401

12

آرای تعلیمی و تربیتی شهید مطهری ره

اصغر اسماعیلی

ابوالفضل نیکونظر

هادی حسینخانی

29/05/1402

13

جایگاه عدالت آموزشی ـ تربیتی در تدوین و اجرای سیاست‌های کلان نظام تعلیم و تربیت کشور با محوریت اندیشه‌های امام خامنه‌ای مد ظله العالی

سيداحمد رهنمائي

ابوالفضل نیکونظر

محمد فولادی وندا

27/10/1402