نشست های علمی

نشست‌ها

ردیف

موضوع

ارائه کنندگان

ارائه کنندگان میهمان

نوع نشست

تاریخ

1

نقدو بررسي آموزش  و پرورش غرب

 

 

نشست برون گروهي

1380/10/30

2

اسلامي سازي آموزش و پرورش

 

 

 

نشست برون گروهي

1380/10/30

3

علوم تربيتي و چشم انداز آينده

عليرضا اعرافي

 

نشست برون گروهي

1385/12/03

4

معرفي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و راهكارهاي استفاده از آن

عليرضا اسفندياري مقدم

 

نشست برون گروهي

1386/03/17

5

رابطه دختر و پسر در جامعه مدرن

اميرحسين بانكي پور فرد
محمدجواد زارعان
محمدرضا احمدي‌محمدآبادی

فريبا علاسوند,
فاطمه رجبي

محمدرضا زيبايي‌نژاد,

محمدتقي كرمي قهي

نشست برون گروهي

1386/08/03

6

بررسي روابط دختر و پسر در جامعه مدرن

اميرحسين بانكي پور فرد
محمدجواد زارعان
سيدحسين شرف‌الدين
محمدرضا احمدی‌محمدآبادی

محمدرضا زيبايي‌نژاد
,هادي حسين خاني نائيني

نشست برون گروهي

1386/11/11

7

سير تكاملي نظريه‌هاي رشد ديني

 

محمود نوذري

نشست برون گروهي

1389/02/26

8

الگوي عمومي تربيت ديني در قرآن كريم

سيدمحمدصادق موسوي نسب

 

نشست برون گروهي

1389/03/03

9

تحول فهم دعا

سيدمحمدرضا موسوي‌نسب

 

نشست برون گروهي

1389/03/17

10

برنامه درسي پنهان در نظام آموزشي حوزه

عليهمت بناري

 

نشست برون گروهي

1389/07/26

11

ارتباط معرفتي علوم تربيتي با تعاليم اسلامي؛ چگونه و با چه رويكردي1

عليرضا صادق زاده قمصري

 

نشست برون گروهي

1390/03/11

12

ارتباط معرفتي علوم تربيتي با تعاليم اسلامي؛ چگونه و با چه رويكردي2

عليرضا صادق زاده قمصري

 

نشست برون گروهي

1390/03/25

13

اصول نظريه پردازي در قلمرو علوم انساني:معيارهاي اعتبار و روايي يك نظريه

سيداحمد رهنمائي

 

نشست برون گروهي

1390/10/05

14

تحولات در نظامات تربيتي: مروري انتقادي به مباني نظري

عباسعلي شاملي

 

نشست برون گروهي

1390/12/02

15

دانش تربيت اسلامي: وضعيت موجود علل ناكامي‌ها و راهبردهاي تحول در مديريت نظام توليد علم

محمود نوذري

 

نشست درون گروهي

1391/12/07

16

تربيت عرفاني و معنوي

عباسعلي شاملي

 

نشست درون گروهي

1392/07/17

17

مكتب تربيتي علامه طباطبايي با تأكيد بر مدلولات تربيتي در تفسيرل الميزان

سيداحمد رهنمائي

 

نشست برون گروهي

1393/02/09

18

چيستي شناسي روش پژوهش در فلسفه ي تعليم و تربيت اسلامي

مهدي رضايي

 

نشست برون گروهي

1393/03/10

19 نشست تخصصی اسناد بالادستی و دیدگاه‌های تربیتی

دکتر محمدجواد زارعان

دکترسیدمحمدصادق موسوی نسب

دکتر سیداحمد رهنمایی

دکتر مرتضی حدادی پیشه

دکتر حجت‌الله عباسی

دکتر حسن ملکی نشست برون گروهی 1402/04/11