برگزاری کارگاه پایان‌نامه نویسی

گروه علوم تربیتی در نظر دارد که در جهت ارتقاء سطح توانایی‌ و مهارت  پایان‌نامه نویسی دانش‌پژوهان مقطع کارشناسی ارشد، اقدام به برگزاری کارگاه پایان‌نامه نویسی نماید. زمان و شرایط برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب