پذيرش دانش‌پژوه در مقطع کارشناسي ارشد تربيت ديني

تربيت ديني، آِزمون ارشد

گروه علوم تربيتي، در مقطع کارشناسي ارشد رشته‌ي تربيت ديني دانش‌پژوه مي‌پذيرد. با توجه به اين که تعدادي از دانش‌پژوهان در سال قبل پذيرفته شده‌اند، امسال براي تکميل ظرفيت آزمون برگزار مي‌شود. لذا محدوده‌ي ثبت‌نامي حداقل براي آزمون امسال به 10 نفر رسيده است.

جلسه‌ي دفاع پايان‌نامه کارشناسي ارشد

جلسه دفاع کارشناسي ارشد

 

عنوان پايان‌نامه
 

عوامل دگرگوني ارزش‌هاي اخلاقي قوم بني اسرائيل از منظر قرآن کريم

 

رشته: علوم تربيتي

گرايش تعليم وتربيت ارزش‌ها

استاد راهنما: جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمدجواد زارعان

استاد مشاور: جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر سيد اکبر حسيني

اشتراک در کارشناسی ارشد