پایان‌نامه‌های گرایش برنامه ریزی درسی و آموزشی

1
موضوع پايان‌نامه: ويژگيهاي يک برنامه درسي مهدي باورانه در دوره آموزش عمومي کشور با تأکيد بر مقطع راهنمايي
نام: حسين گروه: علوم تربيتي
نام خانوادگى: كريمي تاريخ دفاع: 1389/11/16
مقطع: كارشناسي ارشد

صفحه‌ها

اشتراک در آموزشی