نام: 
سيد محمدصادق
نام خانوادگی: 
موسوي نسب
آدرس ایمیل: 
شماره تماس: 
02532113110
زندگینامه: 

سيد محمد صادق موسوی نسب، شهرت: موسوی، نام پدر: سید موسی  تاريخ تولد:  4/ 7  /43 در شهر قم. سال ورود به حوزه:60 13،

اساتيد سطوح عالي حوزوي :حضرت آیت الله استادی:مکاسب محرمه قم مدرسه سعادت آیت الله نیکوکلام مکاسب بیع قم مدرسه امیرالمؤمنین آیت الله  پاینده خیارات و کفایه 1و2

رزومه

آثار استاد

آثار این استاد هنوز در سایت وارد نشده است.