نام: 
سيد احمد
نام خانوادگی: 
رهنمايي
آدرس ایمیل: 
شماره تماس: 
02532113519
زندگینامه: 

دکترای فلسفة تعليم و تربيت، با بيش از 37 سال سابقة تحصيل،  تدريس و تحقيق در حوزة علمية قم و دانشگاه­ها، از جمله پژوهشگرانی هستم که در قلمرو تعلیم و تربیت، روان­شناسی، مشاوره، ارزش شناسی، غرب شناسي و ... تألیفاتی به جوامع حوزوی و دانشگاهی تقدیم کرده­ام. اينجانب دورة دکتری را به مدت سه سال و نيم، از سپتامبر 1995 (شهريور 1374) تا ژانوية 1999 (بهمن 1377)، در دانشكدة تعليم و تربيت دانشگاه مک گيل (McGill) کانادا طي نمودم و پس از دفاع از پايان نامة دكتري خود با  عنوان:

"The Concept of Self-Realization in the Educational Philosophies of John Dewey and Allama Tabataba'i"

به دریافت مدرک دکتري با امتياز عالي نایل گرديدم.

رزومه

آثار استاد

آثار این استاد هنوز در سایت وارد نشده است.