نام: 
هادی
نام خانوادگی: 
رزاقی
آدرس ایمیل: 
شماره تماس: 
02532113521
زندگینامه: 
  • نام و نام خانوادگي: هادي رزاقي
  • متولد: 1344 قم
  • دوره متوسطه دبيرستان امام صادقعليه السلام قم رشته رياضي و فيزيك
  • ورود به حوزه علميه قم سال 1362 بعد از ديپلم متوسطه
  • گذراندن دوره سطح حوزه و حدود پنج سال درس خارج
  • كارشناسي: رشته الهيات و معارف اسلامي قم موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
  • كارشناسي ارشد: رشته علوم تربيتي (گرايش فلسفه تعليم و تربيت) قم موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
  • دكتري: رشته فلسفه تعليم و تربيت اسلامي، قم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

رزومه

آثار استاد