نام: 
صادق
نام خانوادگی: 
کریم‌زاده
آدرس ایمیل: 
شماره تماس: 
02532113519
02532113517
زندگینامه: 

صادق کریم زاده، متولد سال 1342 در شهر بهبهان.

رزومه

آثار استاد

آثار این استاد هنوز در سایت وارد نشده است.