اولين برنامه هيأت انصارالله

اولين برنامه هيأت انصارالله در شب شهادت سيدالساجدين امام زين العابدين علي بن الحسين عليهماالسلام

 با حضور انبوه عاشقان آن حضرت ، اساتيذ، محققان ، دانش پژوهان و کارمندان مؤسسه همراه با خانواده هاي آن ها از ساعت 18:30 روز سه شنبه 22 آذرماه 90 در محل نمازخانه موسسه آموزشي و پژوهشي برکزار گرديد. در اين جلسه علاوه بر مرثيه سرايي، و ايراد خطبه امام سجاد عليه السلام، حاضرين از بيانات پر مغز و شيواي استاد فرزانه  علامه مصباح  بهره بردند. ايشان  در اين جلسه به تبيين معناي توسل پرداخته و گريه بر مظلوميت ائمه معصومين عليهم السلام را پايايين ترين درجه توسل به ائمه دانستند و فرمودند توسل واقعي يعني اين که انسان حود را تمام وقت در حضور آن حضرات احساس کند و آنان را واقعا واسطه فيض الهي بداند وبراي هر آنچه نيازمند است ، از همان ابتدا دست به دامان آنان شده و نياز خود را فقط از آنها بخواهد.  و ايمان داشته باشد که دست خالي بر نخواهد گشت.