آدرس: قم - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - طبقه 5 - دفتر گروه علوم تربیتی

شماره تماس: 517 32113 025 - 519 32113 025

...جهت ارسال پیام به گروه علوم تربیتی می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید...

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) روی نقشه