فرازي از وصيت نامه سردار بزرگ اسلام شهيد حاج قاسم سليماني

مسئولین همانند پدران جامعه میبایست به مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه
کنند، نه با بیمبالاتی و به خاطر احساسات و جلب برخی از آراء احساسی زودگذر، از اخلاقیاتی
حمایت کنند که طلاق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانوادهها را از هم بپاشاند. حکومتها
عامل اصلی در استحکام خانواده و از طرف دیگر عامل مهم از هم پاشیدن خانواده هستند.

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
وصيت‌نامه شهيد سليماني 485.8 کیلوبیت [0 بار دانلود]474.38 کیلوبایت