زمان بندي آزمون ورودي ارشد تربيت ديني 1399

آزمون مقطع کارشناسي ارشد رشته‌ي تربيت ديني طبق زمان‌بندي انجام در جدول زير برگزار مي‌شود.

دانش‌پژوهان محترم لطفا دقت لازم را براي حضور به موقع در آزمون داشته باشند.

رشته گرایش

ردیف

مواد آزمون

ضريب

تاريخ آزمون

ساعت

علوم تربیتی

1

روان‌شناسي تربيتي

3

1399/5/5

8صبح

2

فلسفه تعليم و تربيت اسلامي

2

1399/5/5

10صبح

3

آمار و روش تحقيق

3

1399/5/6

8صبح

4

زبان تخصصي

2

1399/5/6

10صبح

5

تعليم و تربيت اسلامي

4

1399/5/7

8صبح

 

 

موضوع: