تمدید ثبت نام دکتري مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

تمدید ثبت نام دکتري مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ثبت نام دکتري ره

قابل توجه فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 1400 -1399 موسسه تا 31 فروردين 99 تمدید شد.

شرايط پذيرش

 داشتن مدرك کارشناسی ارشد مؤسسه و غیر مؤسسه یا دانشپژوه سال آخر کارشناسی ارشد ( از دوره ارشد فقط پایان نامه مانده باشد)؛ نکته: دارندگان مدرك ارشد خارج از مؤسسه مشروط به اینکه مدرك کارشناسی خود را از مؤسسه اخذ کرده باشند میبایست در مصاحبه اولیه پیش از آزمون شرکت و صلاحیت علمی ایشان احراز گردد.

 دارا بودن گواهی اتمام پایه 10؛

 ملبس بودن به لباس مقدس روحانیت همراه با مجوز از معاونت تهذیب حوزه؛

 نداشتن منع قانونی تحصیل رسمی در حوزه علمیه (از نظر وظیفه عمومی و یا موارد دیگر)؛

 عدم اشتغال به تحصیل در دیگر دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی.

 جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد رشتههاي تحصیلی، مواد و منابع آزمونی، شیوه ثبتنام و دیگر موارد به دفترچه راهنماي دکتري 1400-1399 منتشر شده در همین سایت مراجعه فرمایید.

 ثبت نام داوطلبانی که فارغ التحصیل ارشد غیرمؤسسه هستند (به شرط دارابودن مدرك کارشناسی موسسه) با تماس با شماره 02532113618 در روزهاي کاري در ساعات اداري انجام خواهدشد.

موضوع: 
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
دفترچه آزمون 569.1 کیلوبیت [0 بار دانلود]555.73 کیلوبایت