تقویم آموزشی نیم‌سال اول تحصیلی 1402-1403

نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402-1403 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) از تاریخ 26 شهریور ماه 1402 شروع می‌شود.