برگزاری کمیسیون تخصصی علوم تربیتی و روانشناسی

کمیسیون تخصصی علوم تربیتی و روانشناسی در همایش بزرگداشت آیت‌الله مصباح یزدی (ره) در روز دواردهم دیماه با حضور اساتید و دانش‌پژوهان این رشته برگزار شد در این کمیسیون اساتید به بیان دیدگاههای علامه مصباح یزدی (ره) در موضوعات مختلف علوم تربیتی و روانشناسی پرداختند.