برگزاری آزمون ورودی تخصصی کارشناسی ارشد تربیت دینی

مرحله دوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد (تخصصی)رشته علوم تربیتی گرایش تربیت دینی در تاریخ  30-31فروردین و 1 اردیبهشت 1395 برگزار می‌شود.

منابع آزمون کارشناسي ارشد تربيت ديني – سال 1395

 رديف

مواد آزمون

منابع آزمون

نويسنده

مترجم

ناشر

1

فلسفه تعليم و تربيت

فلسفه تعليم و تربيت اسلامي ( بخش اول و دوم، از ص21 تا 210 )

جمعي از نويسندگان زير نظر ايت‌الله مصباح يزدي

------

انتشارات مدرسه

2

روان‌شناسي تربيتي

روانشناسي تربيتي

دکتر علي ‌اکبر سيف

------

انتشارات دانشگاه پيام نور- چاپ 1392 به بعد

3

تعليم و تربيت اسلامي

نگاهي دوباره به تربيت اسلامي ( جلد1)

دکتر خسرو باقري

------

انتشارات مدرسه- چاپ 1386 به بعد

4

آمار و روش تحقيق

روش تحقيق در تعليم و تربيت

دانالد آري و همکاران

وازگن سرکيسيان و همکاران

انتشارات سروش

5

زبان تخصصي

در سطح منابع ارائه‌شده در مقطع کارشناسي

 

 

 

 

 

داوطلبان محترم مي‌توانند فايل منبع شماره4 را از قسمت زیر دانلود نمایند.

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم