سیره تربیتی و اخلاقی پیامبر و اهل بیت ( علیهم السلام ) در خانه و خانواده (1)

ارتباط با خداوند در خانواده

مشخصات کلی

عنوان : ارتباط با خداوند در خانواده

نویسنده  : اسدالله طوسی

تعداد صفحه : 480

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

نوشتار حاضر ، نخستین مجلد از مجموعه ای است با نام سیره تربیتی-اخلاقی پیامبر و اهل بیت در خانواده که انشا الله با عنایت حق تعالی و توجهات حضرت ولی عصر به تدریج آماده خواهد شد . هدف ما مطالعه ، استخراج و معرفی سیره آن بزرگواران در برخورد با اعضای خانواده محترمشان در زمینه مسائل اخلاقی و تربیتی است .

در فصل نخست این مجلد کلیاتی تمهیدی و مقدماتی برای ورود به مباحث همه مجلدات است.

اجمالی از فهرست

فصل اول :کلیات

فصل دوم :توکل

فصل سوم : رضا به قضا و قدر الهی

فصل چهارم : شکر و سپاسگذاری

جمع بندی و نتیجه گیری