نام کتاب:

همسران سازگار (راهکارهای سازگاری)

توضیح:

مقدمه

از دیدگاه اسلام برای پیمودن نردبان صعود و رسیدن به کمال انسانی ازدواج و تشکیل خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد. در محیط و کانون خانواده‌ای که بر اساس معیارهای اسلامی و انسانی تشکیل شده است آسایش تن و آرامش جان و روان انسان تأمین می‌شود و با تحقق صفا، صمیمیت همدلی و هماهنگی زنگارهای پریشانی و ناامیدی خستگی روحی و جسمی زدوده می‌شود و همسران می‌توانند با سازگاری در محیطی نورانی و معنوی مراتب سعادت را یکی پس از دیگری بپیمایند.خداوند منان زن و مرد را به صورتی آفریده است که بتواند پیوسته در منطقه جذب و انجذاب همدیگر قرار گیرند و عمیقاً مجذوب یکدیگر شوند و نقش آرامشگری خود را ایفا کنند. 

بدیهی است در وصول به این هدف سازگاری نقش مهمی دارد. یکی از مهم‌ترین دغدغه جوانان جویای همسر و پدران و مادرانی که می‌خواهند وظیفه تزویج فرزندان را انجام دهند، یافتن شریکی برای زندگی مشترک است که روحیه توافق و انطباق داشته باشد، اینان همواره نگران ناسازگاری و فقدان تفاهم در زندگی زناشویی هستند؛ از این رو شناخت عوامل سازگاری میان زن و شوهر و راهکارها، مهارت‌ها و فنون پیدایش و بقای آن همچنین آسیب شناسی آن از مهمترین مسائلی است که ما را به بررسی این مهم رهنمون شده است. امید است در این زمینه گام‌های خوبی برداشته باشیم.

 

نویسنده: علی حسین زاده