کتاب: سمت و سوی تربیت - بایدها و نبایدها

توضیح:

با توجه به اهمیت معرفت اهل بیت(ع) و محبت آنان، توجیه و تبیین محبت و کارکردهای آن می تواند انگیزۀ محبت به اهل بیت(ع) را در انسان ها افزایش دهد؛ زیرا مبنای محبت حقیقی و پایدار، معرفت صحـیح و کـامل است. انسان ها عـادتاً به کسی روی می آورند کـه گره گشای مشکلاتشان باشد. با توجه به مشکلات و گرفتاری های فراوان دنیوی و اخروی، تبیین تأثیرگذاری اهل بیت(ع) در رفع مشکلات و تحقق کمال انسان ها می تواند در افزایش محبت آنان مؤثر باشد. ذکر فضایل اهل بیت(ع) انسان ها را بر اساس فطرت پاکشان، به محبت ایشان سوق می دهد. اگر شخصیت اهل بیت(ع) به خوبی تبیین شود، مردم به آنان علاقه پیدا می کنند. محاسن رفتار و کلام اهل بیت(ع) فراوان است. تبیین کارایی حب آل محمد(ع) در دنیا و آخرت بر معرفت انسان برای تبعیت از اهل بیت(ع) می افزاید.

 

 

 

نویسنده: علی حسین زاده