کتاب: درآمدی بر نظام اخلاق جنسی در اسلام

نویسنده: غلامرضا متقی‌فر

توضیحات :
 

کتاب شایسته تقدیر در دوازدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (زمستان1388) *


 

کتاب حاضر با توجه به شرایط نوین و بحرانی حاکم بر جامعه و با محتوای بسیار غنی به نگارش درآمد است. گرچه بیشتر مخاطبان این کتاب می تواند مردم باشند اما به طور عمده تاکید بر حساس ترین قشر اجتماع یعنی جوانان است.

در نگاه اول به نظر می رسد که نظام اخلاق جنسی اسلام از نظر کیفی یا کمی محتوای چندانی ندارد.

اما با نگاهی فراگیر به این نظام می توان به محتوای فقهی، اخلاقی، روانشناختی، زیستی، جامعه شناختی و ... نظام اخلاق جنسی در اسلام رسید که البته شاید در هیچ یک از ادیان آسمانی دیگر بدین طریق و گستردگی به توضیح و نظام مندی دقیق نیامده باشد.

اسلام دینی است که در آن تمام جوانب مادی و معنوی زندگانی بشر را بر اساس سخنان خداوند تبارک تعالی آورده شده است...