کتاب: تربیت دینی از دیدگاه امام علی(علیه اسلام)

نویسنده: مهدی ابوطالبی

توضیحات :
 

ما در این کتاب در صدد هستیم مفهوم تربیت دینی از دیدگاه امیرمؤمنان(ع) را به دست آوریم؛ سپس، هدف، ضرورت، ابعاد، مبانی، اصول و روش های تربـیت دیـنی را (با توجـّه به همان مفهـومی که امام(ع) از تربـیت دیـنی دارد) با استفاده از کلام او تبیین کنیم.


 

280 صفحه / رقعی