مجموعه مقالات تربيتي: تربيت ديني ، اخلاقي ، عاطفي

مجموعه مقالات تربیتی

تربیت دینی ، اخلاقی و عاطفی

مشخصات کلی

عنوان : مجموعه مقالات تربیتی ( تربیت دینی ، اخلاقی و عاطفی )

نویسنده  : گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

به کوشش عبد الرضا ضرابی

تعداد صفحه : 490

ناشر : قم – انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

درباره کتاب

به نقل از خود کتاب

ادامه مطلب