کرسي ترويجي جايگاه رويکرد تقابل در آموزش و پرورش ارزش‌ها از منظر قرآن کريم

کرسي ترويجي رويکرد تقابل در آموزش و پرورش ارزش‌ها از ديدگاه قرآن کريم

رويکرد تقابل در آموزش و پرورش ارزش­ها را مي­توان يکي از مهمترين و مؤثرترين رويکردها در اين زمينه دانست. قرآن در تبيين و ترويج و پرورش ارزش­ها گاه مستقلا به بيان خود ارزش­ها مي­پردازد، گاه ارزش­ها را در وجود ارزش­باوران ارزش­مدار به تصوير مي­کشاند و گاه نيز اين رسالت را در ترکيبي از ارزش­ها و ارزش­باوران ارزش­مدار ترسيم مي­فرمايد. قرآن براي اينکه فضيلت­ها و فضيلت­مداران جلوة بهتري پيدا کنند و اهميت ارزش­هاي والا روشن­تر گردد، در اكثر موارد در جريان آموزش و پرورش ارزش­ها به صراحت از رويکرد تقابل استفاده مي­کند.

كرسی ترویجی «رويکرد قرآن در تعليم و تربيت ارزش‌ها»

گروه علوم تربيتي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری سازمان بسيج اساتيد و دبیرخانه کرسی‌ها  برگزار می‌کند:

كرسی ترویجی

«رويکرد قرآن در تعليم و تربيت ارزش‌ها»

 

سخنران: حجت الاسلام دكتر سيداحمد رهنمايي

ناقدان: حجت‌الاسلام دكتر عباسعلي شاملي، حجت‌الاسلام دکتر حميد آريان

کرسي ترويجي آموزش و پرورش فراگير طرحي براي تجميع استعداد‌هاي برتر، خوب و متوسط

اين کرسي با مشارکت مديريت امور پژوهشي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره و دبيرخانه کرسي‌هاي ترويجي و نظريه پردازي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و انجمن تعليم و تربيت اسلامي حوزه در تاريخ 17 بهمن 1395 در سالن انديشه ي موسسه امام خميني ره برگزار شد.

اين طرح را جناب حجت الاسلام و المسلمين دکتر سيد احمد رهنمايي به همراه نقد آقاي دکتر محمد داوودي و علي ذوعلم ارائه دادند.

اشتراک در نشست علمی