نام: 
هادی
نام خانوادگی: 
رزاقی
آدرس ایمیل: 
شماره تماس: 
02532113519
زندگینامه: 

هادی رزاقی متولد سال 1344 در قم می‌باشد

رزومه