گفتگو و پرسش و پاسخ اساتید و دانش پژوهان گروه علوم تربيتي بارياست محترم موسسه

گفتگو و پرسش و پاسخ اساتید و دانش پژوهان گروه علوم تربيتي بارياست محترم موسسه برگزار شد.

 
اين نشست در تاريخ 30 -02-1403 با حضور اساتید معظم، دانش پژوهان مقطع کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد و دکتري برگزار گرديد. در ابتدا دانش پژوهان به ارائه ديدگاه ها و طرح پرسش ها و دغدغه هاي خود پرداختد. پس از آن آيت الله رجبي پاسخگوي سوالات ايشان بودند. 
 
اين  نشست با معرفی ممتازین تحصیلی دوره های مختلف به پايان رسيد.