نشست علمی "آموزش و پرورش ارزش ها چالشی نو در عرصه علوم تربیتی"

به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعه المصطفی، حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شاملی در نشست علمی "آموزش و پرورش ارزش ها چالشی نو در عرصه علوم تربیتی" که به همت گروه علمی تربیتی موسسه آموزش عالی علوم انسانی المصطفی و در سالن اجتماعات این مجتمع برگزار شد، با تاکید بر شناخت مبانی علوم تربیتی و کار تخصصی در این زمینه، اظهار داشت: امروزه طلاب و حوزه ها باید در عرصه علوم تربیتی و بحث روانشناسی توجه کافی داشته باشند، چرا که راهی است برای درونی کردن ارزش های دینی و همواره در بیان پایه های ارزشی و فرهنگی است و می تواند راهی موثر برای شروع تعامل با جامعه جهانی و بشری باشد.

وی در ادامه با بیان ارزش های اجتماعی اظهار داشت: باید در برخورد با ضد ارزش ها و شناخت آنها عوامل وجود و رشد آنها را شناسایی کرد، و این نیازمند پی جویی و رصد ارزش و ضد ارش است.

استاد المصطفی، تربیت را در سه عرصه رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی نام برد و اظهار داشت: تربیتی رسمی را می توان به برنامه های منسجم و اداری نام برد که در جهت تربیت مخاطب خود گام بر می باشند، همچون نهاد آموزشی آموزش و پرورش و نیمه رسمی به این صورت است که برنامه رسمی ندارد، ولی به گونه ای است که بر فکر و رفتار شخص خواه ناخوداگاه و یا آگاهانه تاثیر می گذارد، مانند خانواده، مسجد، سینما و فضای رسانه و مجازی است و غیر رسمی از دیگر تربیت های اجتماعی است.

وی در ادامه افزود: این سه نوع تربیت باید برای نظام حوزه مهم باشد و در صدد بهره گرفتن از این نوع تربیت ها باشند، چرا که در این صورت با منش، اخلاق و رفتار مردم سر کار خواهند داشت و باید توجه به چیستی و چرایی ارزش ها و ضد ارزش ها توجه کرد.

حجت الاسلام و المسلمین شاملی با بیان پرسش هایی در تعریف تعلیم و تربیت خاطر نشان ساخت: تعریف تعلیم و تربیت شامل پرسش های همچون 1- ارزش ها چیست و چگونه از باورها جدا می شوند؟، خاستگاه ارزش کجاست؟، انواع ارزش ها؟آیا ارزش های  فطری  آموختنی هستند؟، ارزش ها ثابت یا متغیر هستند؟ می باشد که با توجه و دقت نظر در این مفاهیم و پرسش ها به تعریفی جامعه از تربیت خواهیم رسید.

وی افزود: باید دانست که ریشه اختلاف و تفاوت در رفتارها و ارزش ها اختلاف در باورها می باشد، چرا که ارزش ها مولد جهان بینی انسان ها می باشند، بنابراین ارزش ها در خلاء یافت نمی شوند، بلکه از اعتقادات و باورها سرچشمه می گیرند.

استاد جامعه المصطفی، در ادامه افزود: جهان بینی یک نگرش کلی است که شخص، جهان پیرامون خود را چگونه ارزیابی می کند و به سبب آن تغییر می کند و مجموعه ای از باورها در بیان زندگی و جهان خود است، و همچنین ریشه ارزش ها است که از افکار این ارزش ها و رفتار ها ساخته می شوند.

وی با بیان چگونگی استفاده از ارزش ها در جهت تعامل با جهان خاطر نشان ساخت: تعدادی از ارزش ها همچون، احترام، مدارا، تفاهم و درک،شرافت انسانی، عدم ظلم و جفا، تعامل، بخشش و.... جهانی هستند و هیچ کس در جوامع دیگر آنها را رد نمی کنند چرا که ارزش ذاتی هستند و به انسانیت بستگی دارد لذا به سبب استفاده از این ظرفیت می توان به میاحث دینی و رفتاری در سطح جامعه جهانی تعالی ببخشیم

حجت الاسلام و المسلمین شاملی در پایان خاطر نشان ساخت: به سبب ارتباط با ارزش ها است که موثر واقع می شود، چرا که استفاده از ارزش ها در انتقال مفاهیم دینی و اعتقادی از سنت های پیامبران(ع) بوده است.