برگزاری کرسی علمی ترویجی

گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری دبیرخانه حمایت از کرسی‌ها برگزار می‌کند
 
 موضوع: آراء تعلیمی و تربیتی شهید مطهری(ره)
 
 ارائه‌کننده: حجت الاسلام و المسلمین #اصغر_اسماعیلی
 
 ناقد: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر #هادی_حسینخانی
 
 مدیر کرسی: حجت الاسلام و المسلمین آقای #ابوالفضل_نیکونظر
 
یک‌شنبه 29 مرداد  1402  ⏰ 10
 
 مکان: بلوار جمهوری اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، طبقه پنجم، سالن اندیشه
 
 حضور مجازی:
 iki.ac.ir/live