اردوی علمی تفریحی

اردوی علمی تفریحی گروه علوم تربیتی در تاریخ  چهارشنبه  16 اسفند در تهران، پیشوا برگزار گردید.
 
 
 
برنامه ها:
 
1. بررسی جریان های تربیتی کشور 
ارائه دهنده : حجت الاسلام دکتر علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
 
2. روش فقاهت در تعلیم و تربیت 
ارائه دهنده : حجت الاسلام دکتر مهدی خطیبی عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی ره 
 
3. زیارت مرقد مطهر حضرت جعفرابن موسی بن الکاظم علیه السلام 
 
نشست دانش پژوهان با اساتید و معرفی اساتید راهنمای تحصیلی گروه ها
 
4.برنامه های تفریحی