نشست هفته ‍پژوهش

گروه علوم تربیتی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند:
 نشست پژوهشی دانش‌پژوهان گروه با اعضای هیئت علمی پیرامون
گزارشي از فعاليت‌هاي پژوهشي گروه در سال‌هاي گذشته
 تبيين جايگاه گروه علوم در اسلامي سازي علوم انساني.
بیان تجربیات و رهنمودهای پژوهشی اعضای هیئت و پاسخ به سوالات دانش‌پژوهان پیرامون آن.