تربیت فرزند

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم

لاتضربه واهجره و لاتطل

کودک را نزن، بلکه با او قهر کن ولی نه به مدت طولانی